O znakach towarowych słów kilka.

jak zatrudnić cudzoziemca

Kontynuując tematykę związaną z prawem własności intelektualnej, dzisiejszy wpis chciałbym poświęcić ustawie z dnia 30 czerwca 2000 roku o prawie własności przemysłowej (dalej jako „Ustawa”), a dokładniej uregulowanym tam znakom towarowym.

Czy nie zastanawiali się nigdy Państwo, co wskazuje lub po co stosuje się oznaczenia takie jak lub ® widniejące przy logotypach wielu firm?

Oznaczenia te mają na celu ochronę znaków towarowych. 

Zanim jednak przejdę do omawiania kwestii związanych z zabezpieczeniem znaków towarowych, postaram się po krótce przedstawić samą istotę tychże znaków.

Zgodnie z art. 120 ust. 1 Ustawy, znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. 

Prawo, nie wskazuje dokładnie co za taki znak może być uznane, ustawodawca podaje jedynie przykładowy katalog takich form jak:

 • wyraz,
 • rysunek, 
 • ornament, 
 • kompozycja kolorystyczna, 
 • forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także 
 • melodia lub inny sygnał dźwiękowy.

Co ciekawe, praktyka i orzecznictwo pokazuje, że znakiem towarowym może zostać objęty także znak dotykowy (struktura/ faktura przedmiotu), znak zapachowy, smakowy czy deseń materiału, przykładowo:

 • wspólnotowy znak towarowy o nr WZT-000377580, tzw. "kratka Burberry”,
 • wspólnotowy znak towarowy o nr WZT-001040955, tzw.. „Nokia Tune”, popularny sygnał dźwiękowy zarejstrowany przez firmę Nokia Corporation
 • kształt tabliczki czekolady "Toblerone" zarejestrowany pod nr IR-0615994 (rejestracja międzynarodowa).

Tym samym, wydaje się, że znakiem towarym może zostać objęte niemal wszystko, o ile:

 1. jest ono przedstawione w sposób graficzny;
 2. odróżnia towary jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa.

Przechodząc do sedna omawianej problematyki, stosownie do art. 121 Ustawy, udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy następuje w postępowaniu administracyjnym prowadzonym przed Urzędem Patentowym.

Na tym właśnie etapie, nasz znak towarowy, po przejściu odpowiedniej drogi administracyjnej i uzyskaniu świadectwa ochronnego otrzymuje znak ochronny „R w kółku (®)”. To z kolei uprawnia nas do wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (o ile takiej ochrony nie uzyskamy wcześniej - przed międzynarodowymi organami rejestrującymi).

Zwracam Państwa uwagę na fakt, że powszechnie stosowany w obrocie handlowym znak trademark (z ang. „znak towarowy”) nie został uregulowany przez żadne z obowiązujących przepisów i jego stosowanie nie chroni nas w żaden sposób! W praktyce przyjmuje się, że pełni on wyłącznie funkcję informacyjną.

Dlaczego informacje, które Państwu przekazuje są ważne?

Bowiem, stosowanie znaków handlowych z naruszeniem przepisów prawa  (m. in. w przypadkach bezprawnego dodawania znaku ® do logotypu własnej działalności), zagrożone jest szeregiem sankcji.

Zgodnie z art. 308 Ustawy, kto wprowadza do obrotu towary oznaczone znakiem towarowym z wyróżnikiem mającym wywołać mylne mniemanie, że przedmioty te korzystają z takiej ochrony, podlega karze grzywny. Grzywna ta może wynieść nawet 5000 zł.

Co więcej, znak może być chroniony na podstawie przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (o ile znak handlowy stanowi utwór - dla zainteresowanych pojęciem utworu zapraszam tutaj: https://link.do/utwor).

W przypadku jakichkolwiek pytań lub chęci powierzenia Państwa sprawy do Kancelarii, zapraszam do Kontaktu:

michal.pietkiewicz@ppmikancelaria.pl,

tel.: 536 907 728

 

Aby pozostać z nami na bieżąco, zapraszam także na inne nasze kanały:

https://www.facebook.com/prawniepomocni/

https://www.linkedin.com/in/michał-pietkiewicz-2b327648/