Umowy i Regulaminy

Udzielamy pomocy prawnej w zakresie zawierania umów potrzebnych do sfinalizowania różnych modeli współpracy gospodarczej z kontrahentami.

Nasza pomoc prawna sprowadza się w szczególności do sporządzania, analizy i opiniowania projektów umów handlowych, w tym umów cywilnoprawnych, przygotowywania dokumentów wewnętrznych spółek, regulaminów, kart gwarancyjnych, ogólnych warunków sprzedażowych itp.

Sporządzimy i przeanalizujemy w szczególności następujące dokumenty:

umowy z zakresu prawa rzeczowego:

 • umowa użytkowania,
 • umowa ustanowienia służebności,
 • umowa zastawu,
 • umowa o ustanowienie hipoteki.

umowy z zakresu prawa zobowiązań:

 • umowa przelewu wierzytelności,
 • umowa przedwstępną sprzedaży,
 • umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości gruntowej,
 • umowa sprzedaży,
 • umowa sprzedaży nieruchomości (lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu),
 • umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa własności,
 • umowa dostawy,
 • umowa o dzieło,
 • umowa o roboty budowlane,
 • umowa o wykonanie robót budowlano-montażowych,
 • umowa najmu,
 • umowa dzierżawy,
 • umowa użyczenia,
 • umowa pożyczki,
 • umowa zlecenia,
 • umowa agencyjna,
 • umowa przewozu,
 • umowa spółki cywilnej,
 • umowa poręczenia,
 • umowa darowizny
 • inne J

umowy z zakresu prawa własności intelektualnej:

 • umowa know-how,
 • umowa licencji,
 • umowa o rozpowszechnianie filmu,
 • umowa o wykonanie programu komputerowego,
 • umowa udzielenia licencji i świadczenia usług serwisowych,
 • umowa o świadczenie usług doradztwa informatycznego (z przeniesieniem praw autorskich),
 • umowa o wykonanie witryny internetowej i przeniesienia praw autorskich,

dokumenty i regulaminy handlowe:

 • regulamin sklepu internetowego,
 • regulamin o przeprowadzenie konkursu,
 • regulamin wynagradzania,
 • regulamin organizacyjny,
 • regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 • karty gwarancyjne,
 • ogólne warunki sprzedaży, najmu, dostawy itp.

 

Jeśli są Państwo uzyskaniem opinii prawnej lub kompleksową poradą w zakresie regulaminów handlowych, lub umów w wymienionym wyżej zakresie, zapraszamy do kontaktu.