Strefa wiedzy

9 listopada 2016

Temat ten wydaje się stosunkowo „świeży” tj. przepisy regulujące tą tematykę, weszły w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku. Oczywiście mowa o ustawie Prawo Restrukturyzacyjne z dnia 15 maja 2015 roku (zwana dalej: „Ustawą”) :), w której wprowadzone zostały nowe i w założeniach ustawodawcy, skuteczne instrumenty pozwalające na przeprowadzenie restrukturyzacji przedsiębiorstwa dłużnika i zapobieżenie jego likwidacji/upadłości. […]

18 września 2016

Na wstępie zaznaczę, że nie jestem szczególnym entuzjastą czy miłośnikiem przepisów prawa podatkowego. Nie wiem czemu. Po prostu chyba nie przepadam za tą dziedziną prawa. Oczywiście („gdy trzeba“) jestem w stanie w tych sprawach również pomóc. I w tej sytuacji nie było inaczej. Temat postanowiłem zgłębić z uwagi na skierowaną do mnie prośbę ze strony […]

Z najświeższych informacji, które udało mi się ustalić wynika, że projekt wdrożenia przepisów odnoszących się do nowego typu spółki (prostej spółki akcyjnej) jest na etapie analizowania opinii pozyskanych z konsultacji prowadzonych do tej pory przez Ministerstwo Rozwoju oraz fundację StartUp Poland. Nowa forma spółki ma być przede wszystkim przeznaczona dla prowadzenia działalności innowacyjnej tzw. start-upowej. […]

Jestem prawnym właścicielem lokalu mieszkalnego/użytkowego. Jestem też zainteresowany jego sprzedażą. Oferent składa mi propozycję jego zakupu za kwotę 200 tysięcy złotych. Jednak obecnie jest w posiadaniu części ceny tj. 100 tysięcy złotych. Pozostałe 100 tysięcy złotych zobowiązał się zapłacić w okresie dalszych trzech miesięcy. Powstaje Nam wobec tego pytanie w jaki sposób najlepiej zabezpieczyć taką […]

Na wstępie chciałbym uprzedzić, że w omawianym temacie nie będę starał się opisywać elementów Wam już na pewno dobrze znanych tj. sprowadzających się choćby do formy jaką powinna zachować umowa sprzedaży pojazdu (oczywiście mam na myśli o zachowaniu formy pisemnej, podpisywanej w co najmniej dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron :). Zależy […]