Strefa wiedzy

24 marca 2020

Aktualna sytuacja związana z epidemią COVID-19 wymaga podjęcia przez przedsiębiorców szeregu działań, umożliwiających dalsze prowadzenie działalności gospodarczej bądź chociaż ograniczenie strat. Celem dobrania odpowiednich środków, nie można jednak zapomnieć o zmianach, które na bieżąco wprowadzane są przez „rządzących”. W dniu 2 marca 2020 r. wydana została Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem. Aktualnie zaś prowadzone są dalsze […]

27 grudnia 2018

„Bądźmy niewolnikami prawa, abyśmy mogli być wolni.”  – Cyceron Bazując na własnym doświadczeniu, „cytowanie” jest jednym z najpowszechniejszych form wykorzystywania prawa wynikającego z przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej zwane jako „Ustawa”). Zgodnie z art. 29 Ustawy, wolno przytaczać w utworach stanowiących samoistną całość urywki rozpowszechnionych utworów oraz rozpowszechnione utwory plastyczne, utwory fotograficzne lub drobne […]

20 grudnia 2018

Jak się dowiadujemy, o Świętach Bożego Narodzenia możemy usłyszeć także na kanwie wielu spraw sądowych. Na przykład, zdaniem jednego z Sądów w obszarze, których działa nasza Kancelaria tj. Sądu Okręgowego w Słupsku Święta Bożego Narodzenia to czas „[…] radości płynącej z tego okresu, pałaniem się zapachu domowych wypieków i choinki, czy zwykłej dobroci, jakim ludzie […]

10 grudnia 2018

Kontynuując tematykę związaną z prawem własności intelektualnej, dzisiejszy wpis chciałbym poświęcić ustawie z dnia 30 czerwca 2000 roku o prawie własności przemysłowej (dalej jako „Ustawa”), a dokładniej uregulowanym tam znakom towarowym. Czy nie zastanawiali się nigdy Państwo, co wskazuje lub po co stosuje się oznaczenia takie jak ™ lub ® widniejące przy logotypach wielu firm? […]

4 grudnia 2018

Dane z raportu Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych potwierdzają, że polski rynek wierzytelności wciąż rośnie. To wspaniała wiadomość, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że sektor obrotu wierzytelnościami jest papierem lakmusowym i odzwierciedleniem stanu gospodarki. Niestety, każdy rozwój może pociągać za sobą także straty. Z mojego doświadczenia wynika, że na progresji rynku wierzytelności najczęściej tracą konsumenci i mikroprzedsiębiorcy. Dlaczego? […]