Obsługa Prawna Start-upa

Start-up to przede wszystkim ludzie, tworzący młodą i innowacyjną firmę. Z reguły ze start-upem spotykamy się w takich branżach jak  IT czy e-commerce, lecz nie jest to katalog zamknięty 😉

Start-up  to ludzie z pasją i ambicjami do tworzenia nowych technologii i niezwykle innowacyjnych rozwiązań! 🙂

Początkujący przedsiębiorcy na etapie procesu zakładania swojej działalności zmuszeni są niestety zmierzyć się z szeregiem często trudnych do zrozumienia przepisów prawnych oraz zawiłych procedur…

i w tym miejscu chcielibyśmy pojawiać się MY! 🙂 , by móc świadczyć pomoc prawną i obsługę prawną start-upów, współpracując z ludźmi z pasją!

W ramach obsługi prawnej start-upów, proponujemy:

  • pomoc w wyborze optymalnej formy prawnej rozpoczynanej działalności,
  • pomoc w znalezieniu sponsora czy innych źródeł finansowania działalności gospodarczej,
  • reprezentację przed odpowiednimi organami lub sądami w postępowaniu rejestracyjnym działalności gospodarczej,
  • stałą  obsługę i doradztwo prawne, w tym konstruowanie i negocjowanie umów z kontrahentami i partnerami handlowymi, sporządzanie regulaminów, porozumień i innych dokumentów wewnętrznych dla prowadzonej działalności,
  • obsługę korporacyjną, w tym zapewnienie udziału w posiedzeniach władz Spółek, przygotowywanie projektów uchwał oraz ich opiniowanie, sporządzanie protokołów, zgłoszeń do KRS i innych rejestrów, ogłoszeń w MSiG, zmiany aktów założycielskich.

Masz lub planujesz założyć start-up? Potrzebujesz obsługi prawnej dla start-upa? Skontaktuj się z nami.