Kiedy roszczenie z funduszu jest przedawnione?

Niestety niezwykle często się zdarza, że firmy zajmujące się skupowaniem długów dochodzą wierzytelności już dawno przedawnionych. Z takim właśnie problemem przyszedł Klient z pozwem od jednego z funduszy sekurytyzacyjnych. Już po wstępnej analizie dokumentów dostarczonych do kancelarii, udało się od razu podpowiedzieć klientowi, że w jego sprawie konieczne jest podniesienie zarzutu przedawnienia roszczenia. Choć sprawa była poważna to wizyta klienta w kancelarii nie była niezbędna, ponieważ wystarczy w takich sprawach zdalna analiza dokumentów (porada prawna online).

Pozwólcie jednak, że wyjaśnię Wam w najprostszy sposób czym jest przedawnienie.

Przedawnienie oznacza, że po upływie określonego prawem czasu nie jest możliwe skuteczne dochodzenie roszczenia na drodze postępowania sądowego (wystarczy w postępowaniu sądowym podnieść zarzut przedawnienia wierzytelności).

Klienci często pytają, jak należy określać czas, którego upływ umożliwia stwierdzić, że roszczenie jest przedawnione. Terminy przedawnienia zazwyczaj są określone w kodeksie cywilnym. Natomiast w przypadku spraw bardziej skomplikowanych, z określeniem terminu przedawnienia przychodzi nam z pomocą orzecznictwo Sądu Najwyższego, który np. w podobnym stanie faktycznym rozstrzygnął prawomocnym orzeczeniem i dokonał rozwiązania interesującego Nas zagadnienia prawnego.

Roszczenia z funduszy sekurytyzacyjnych to często złożony stan faktyczny, który wymaga przeanalizowania dokumentów źródłowych tj. dokumentów na podstawie, których wierzyciel (fundusz) domaga się zapłaty. Najczęściej zobowiązanie źródłowe jest zadłużeniem z zaciągniętego kredytu, pożyczki lub np. stanowi zaległą zapłatę za usługi telekomunikacyjne itp.. Niestety każda z wierzytelności przedawnia się w odmienny sposób. O przedawnieniu decyduje nie tylko przedmiot umowy ale jej zakres podmiotowy tj. czy jako strona takiej umowy podpisałeś ją będąc osobą fizyczną czy prawna? W takich sprawach niezbędna jest analiza wszystkich dokumentów, z których "wierzyciel" domaga się spłaty długu.

Oczywiście jeżeli otrzymaliście nakaz zapłaty z funduszu, możecie się do Nas zwrócić o pomoc! 🙂 Kontakt

Adw. Błażej Saracen, Adw. Michał Pietkiewicz

www.pozew-z-funduszu.pl/przedawnienie-roszczenia-z-funduszu/