Prawo Pracy

Zapewniamy pomoc prawną z obszaru związanego z tematyką prawa pracy.

Świadczymy pomoc prawną nie tylko na rzecz pracodawców, ale również pracowników 🙂

Pomoc prawna w zakresie prawa pracy dla pracodawców:

 • świadczenie doradztwa we wszelkich sprawach związanych z zatrudnieniem pracowników, w tym przygotowaniu projektów umów o pracę,
 • przygotowanie regulaminów organizacyjnych, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pracodawców,
 • świadczenie doradztwa w zakresie zwolnień grupowych i restrukturyzacji zatrudnienia,
 • reprezentowanie pracodawców w sporach sądowych, w szczególności związanych z rozwiązaniem stosunku pracy, naruszeniem zasady równego traktowania pracowników, rozliczeniami czasu pracy czy mobbingiem.

Pomoc prawna w zakresie prawa pracy dla pracowników:

 • świadczenie pomocy prawnej, obejmującej doradztwo prawne oraz zastępstwo prawne pracowników m. in. w sprawach:
  1. dotyczących ochrony trwałości stosunku pracy oraz praw pracowników,
  2. wypowiadania umowy o pracę oraz rozwiązywania stosunku pracy bez wypowiedzenia,
  3. świadczeń pracowniczych (wynagrodzenie zasadnicze, nadgodziny),
  4. wypadków przy pracy.

Jeśli są Państwo uzyskaniem opinii prawnej lub kompleksową poradą w zakresie prawa pracy, zapraszamy do kontaktu.