Zespół

Wspólnik zarządzający, CEO.

Nazywam się Michał Pietkiewicz. Jestem adwokatem.

Doświadczenie jako adwokat zdobywam już ponad 10 lat, dumnie reprezentując szeregi pomorskiej adwokatury – głównie na terenie Gdyni i Gdańska.

Realizuję projekty związane m.in. z prawem cywilnym i gospodarczym, nieustannie poszerzając doświadczenie o współpracę z kolejnymi podmiotami. Z porad prawnych i mojego adwokackiego wsparcia korzystały m.in. podmioty inwestycyjno-budowlane (współpraca przez okres 4 lat); w okresie kolejnych 6 lat czynnie współpracowałem z kancelarią radców prawnych specjalizującą się w obsłudze znaczących na rynku podmiotów gospodarczych z branży produkcyjnej, budowlanej, filmowej i nowych technologii a od 2 lat prowadzę własną działalność.

W czasie dotychczasowych działań jako adwokat brałem udział w szeregu złożonych procesach inwestycyjnych, gdzie między innymi odpowiadałem za ochronę i bezpieczeństwo prawne licznych przedsiębiorców, spółek handlowych, twórców oraz inwestorów prywatnych.

Jako adwokat realizuję projekty związane z takimi obszarami jak:
- prawo cywilne, ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązań umownych,
- szeroko rozumiane prawo gospodarcze,
- prawa spółek i prawa nowych technologii.

W ramach powierzonych mi zadań jako adwokat byłem odpowiedzialny m.in. za przygotowanie i opiniowanie umów handlowych, w tym umów cywilnoprawnych, sporządzanie i redagowanie pism procesowych, aktów założycielskich i dokumentów wewnętrznych spółek, przygotowanie informacji i ekspertyz prawnych a także prowadzenie rozmów i negocjacji handlowych.

Jednocześnie udzielałem bieżących konsultacji i porad prawnych na terenie Trójmiasta i okolic (m.in. Rumii, Redy), reprezentowałem klientów przed sądami powszechnymi, organami administracji rządowej i osobami trzecimi. W tym obszarach działam przez cały czas, nawiązując współpracę z powiększającą się listą nowych podmiotów.

Przy każdorazowej współpracy staram się wykraczać poza minimalne ramy powierzonych mi zadań, dążąc jednocześnie do pełnienia jak najlepszej funkcji prawnego i biznesowego doradcy osób i podmiotów ze mną współpracujących.

Prawo jest moją pasją, o czym przekonać się można zaglądając do prowadzonej przeze mnie Strefy Wiedzy, gdzie udzielam porad oraz prezentuję przydatne wskazówki w zakresie prawa. Serdecznie zapraszam do współpracy, zgłaszania pytań i wątpliwości.

Swoje usługi adwokackie, w tym  porady prawne, oferuję indywidualnie na obszarze Trójmiasta (Gdańsk, Gdynia, Sopot, Rumia, Reda) a także na odległość przy wykorzystaniu wszelkich możliwych środków komunikacji.

Jeżeli potrzebują Państwo porady prawnej online, również zapraszam do kontaktu.

Wspólnik.

Nazywam się Błażej Saracen. Jestem adwokatem. 

Jestem absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego, Wydziału Ekonomicznego oraz Prawa i Administracji. Uczestniczyłem w wielu konferencjach naukowych, w tym międzynarodowych poświęconych zagadnieniom z zakresu prawa karnego.

Od 2013 roku jestem członkiem Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku. Jako praktyk prawa, wykorzystuję teoretyczną wiedzę w praktycznym zastosowaniu. W swojej pracy skupiam się nad potrzebami Klientów, trafnie oceniając Ich potrzeby, dzięki czemu z zadowoleniem współpracuję zarówno z osobami prywatnymi jak i podmiotami gospodarczymi.

Dla mnie współpraca z Klientem polega na wyznaczaniu sobie celów i ich skutecznym realizowaniu. Sytuacje kryzysowe, wywołane presją czasu i zadań nie stanowią dla mnie problemu. W powierzonych mi zadaniach, skupiam się na detalach, dbając przy tym o najwyższą merytoryczną jakość podejmowanych przeze mnie działań. Rzetelnie i terminowo realizuję zlecenia.

Specjalizuję się w prawie karnym i prawie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem roszczeń z funduszy sekurytyzacyjnych (funduszy inwestycyjnych).

Władam językiem angielskim. 

Aplikant.

Nazywam się Radosław Barma.

Jestem aplikantem adwokackim Pomorskiej Izby Adwokackiej.

Praktykę zawodową rozpocząłem jeszcze w trakcie studiów, angażując się w pracę w jednej z sopockich kancelarii.

W 2018 roku ukończyłem prawnicze studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W tym samym roku uzyskałem pozytywny wynik z egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką.

W Kancelarii zajmuje się sporządzaniem projektów pism procesowych, opinii prawnych oraz przygotowywaniem przeglądów orzecznictwa. Za standard swojej pracy przyjmuję terminowość, rzetelność oraz dokładność.

Swoje zainteresowania skupiam głównie w zakresie prawa cywilnego, prawa gospodarczego i prawa pracy.