KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną polegającą na prowadzeniu stałego, indywidualnego doradztwa prawnego, począwszy od chwili wprowadzania podmiotu gospodarczego na rynek do jego przeniesienia lub likwidacji.

W ramach obsługi prawnej spółek handlowych oferujemy w szczególności:

 • tworzenie spółek, sporządzanie i zmiany aktów założycielskich,
 • udzielanie bieżących porad i konsultacji prawnych,
 • obsługa prawna projektów i inwestycji biznesowych,
 • sporządzanie ekspertyz prawnych i opiniowanie umów obrotu gospodarczego,
 • reprezentację zewnętrzną przez sądami, organami administracji i osobami trzecimi,
 • stałą i bieżącą obsługę korporacyjną, w tym zapewnienie udziału w posiedzeniach władz spółek, przygotowywanie projektów uchwał oraz ich opiniowanie, sporządzanie protokołów, zgłoszeń do KRS i innych rejestrów, zmiany aktów założycielskich,
 • udział w spotkaniach, w tym w negocjacjach z partnerami handlowymi.

W ramach obsługi prawnej osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, oferujemy pomoc prawną polegającą na:

 • rejestracji przedsiębiorców w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 • świadczeniu doradztwa w zakresie tworzenia  oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych,
 • reprezentowaniu przedsiębiorców przed właściwymi organami administracji publicznej w zakresie uzyskania koncesji, zezwoleń, licencji i zgody na wykonywanie działalności gospodarczej,
 • prowadzeniu negocjacji i mediacji w imieniu przedsiębiorcy,
 • windykacji należności od kontrahentów,
 • świadczeniu doradztwa prawnego w zakresie zgodności podejmowanych działań przez przedsiębiorcę z obowiązującymi na tym tle przepisami prawa.

Jeśli są Państwo zainteresowani przekazaniem nam kompleksowej obsługi prawnej, zapraszamy do kontaktu.