Prosta spółka akcyjna. Czym jest? Innowacyjne zmiany w KSH

spółka akcyjna

Z najświeższych informacji, które udało mi się ustalić wynika, że projekt wdrożenia przepisów odnoszących się do nowego typu spółki (prostej spółki akcyjnej) jest na etapie analizowania opinii pozyskanych z konsultacji prowadzonych do tej pory przez Ministerstwo Rozwoju oraz fundację StartUp Poland. Nowa forma spółki ma być przede wszystkim przeznaczona dla prowadzenia działalności innowacyjnej tzw. start-upowej. Ma być dużym ułatwieniem.

Oczywiście, jeżeli osoby zainteresowane taką formą prowadzenia działalności zadbają również o to by nowe przepisy były stosowane w duchu dojrzałej kultury prawnej a nie wykorzystywane do prowadzenia interesów, które dalekie są od pojęcia ucziwości.

Czym jest prosta spółka akcyjna?

Tematem postanowiłem zgłębić po zapytaniu skierowanym przez jedną z osób obserwujących mojego fanpage na facebooku 🙂

Prosta spółka akcyjna ma być przede wszystkim nowym typem spółki kapitałowej. Łączyć ma zalety spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dość łatwa i mało kosztowna rejestracja, funkcjonowanie i likwidacja) i spółki akcyjnej (ułatwiony obrót udziałami w spółce, różne możliwości ich uprzywilejowania, w tym akcje nieme).

Do podstawowych założeń prostej spółki akcyjnej zaliczyć można:spółka akcyjna

  • minimalne wymogi kapitałowe dla założycieli – rozważane jest m.in. obniżenie minimalnego kapitału zakładowego do 1 złotego i uleastycznienie struktury majątkowej spółki (obok kapitału zakładowego możliwe byłoby prowadzenie odrębnego kapitału, który byłby bardziej płynny niż kapitał zakładowy, akcje w tym kapitale miałyby być wówczas obejmowane m.in. za wkład niepieniężny lub za pracę - wykorzystując rozwiązania przyjęte we Francji i uproszczonej spółce akcyjnej – SAS,
  • łatwe założenie spółki, w tym również rejestrację elektroniczną (24 h za pomocą fomularza),
  • umożliwienie korzystania z wygodnych i różnorodnych form inwestycji w działalność, w tym wykorzystania finansowania crowdfundingowego;
  • pogodzenie interesów założycieli z atrakcyjnością przedsięwzięcia dla potencjanych inwestorów m.in. poprzez uproszczenie relacji pomiędzy założycielami oraz między założycielami i inwestorami przy zmniejszeniu ryzyka narzucania założycielom warunków umów inwestorskich, czy uregulowanie rozwiązań ułatwiających inwestycje,
  • umożliwienie dematerializacji akcji bez obowiązków spółki publicznej,
  • możliwie szybką i nieskomplikowaną likwidację spółki.

Prosta spółka akcyjna ma być łatwa w prowadzeniu, elastyczna i pozbawiona wygórowanych wymogów finansowych, co ma posłużyć rozwoju przedsiębiorczości. Natomiast założeniem tej nowej koncepcji jest by powstało na terenie RP więcej działających sprawnie polskich i innowacyjnych przedsiębiorstw (startupów), które będą mogły łatwiej niż obecnie pozyskać kapitał potrzebny do rozwoju własnej działalności, przy jednoczesnym zwiększeniu uprawnień samych założycieli, którzy obecnie będą mieli większy wpływ na rozwój i losy samej działalności. Nowe regulacje mają przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności polskich firm (w szczególności tych innowacyjnych) a także ograniczać wykorzystanie polskich pomysłów i innych form biznesu za granicą.