Akty założycielskie i Rejestry. Pomoc Prawna

Proponujemy pomoc adwokata w zakresach takich, jak:

  • rejestracja przedsiębiorców w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
  • tworzenie i rejestracja spółek prawa handlowego w KRS,
  • zmiany umów i statutów spółek oraz rejestracje zmian w KRS,
  • rozwiązywanie i likwidacja spółek,
  • przekształcenia i podział spółek,
  • doradztwo prawne w związku ze zmianami struktury właścicielskiej spółek, w tym przygotowanie umów nabycia (zbycia) udziałów lub akcji,
  • kompleksowa obsługa zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy.

 

Jeśli są Państwo zainteresowani kwestiami związanymi z prawną obsługą aktów założycielskich i rejestrów, serdecznie zapraszamy do kontaktu.